مدیریت نظارت بر مواد غذایی

     
  شرح وظایف
  نظارت و بازرسی
1-      نظارت مستمر بر فعالیت ، نحوه تولید و انبارش و رعایت کامل شرایط و ضوابط فنی و بهداشتی کاخانه ها، کارگاههای تولیدی و عرضه مواد غذایی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی مشمول قوانین مواد غذایی و بهداشتی در سطح شهرستان
2-      اجرای بخش نامه ها و دستور العملهای اجرایی از معاونت غذا و دارو استان
3-      نمونه برداری به صورت متناوب از محصولات واحدهای تولیدی مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی و ارسال به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی استان به منظور کنترل سلامت و مطابقت با فرمولاسیون قید شده در پروانه ساخت محصول
4- نمونه برداری از سطح عرضه به خصوص در موارد مشکوک به فساد و یا تقلبی بودن محصول
5- نمونه برداری از محصولات واحدهای تولیدی به منظور اخذ پروانه ساخت
6-نظارت و ارائه نظرات مشورتی در خصوص نقشه احداث کارخانه،چیدمان تجهیزات و ماشین آلات خط تولید، بسته بندی،آزمایشگاه
7-نظارت و همکاری با واحدهای تولیدی در مراحل مختلف ساخت محصولات و ارائه نظارت مشورتی لازم
8-کنترل مستمر تجهیزات ،مواد آزمایشگاهی و فعالیت صورت پذیرفته در آزمایشگاههای کارخانجات شهرستان
9-ابلاغ دستور العملها به واحدهای تولیدی تحت پوشش
10-نظارت بر فعالیت مسئولین فنی واحدهای تولیدی تحت پوشش
11-نظارت بر مواد اولیه وارداتی و کالاهای صادراتی مشمول قوانین مواد غذایی و بهداشتی
12-اعلام لیست اقلام مواد غذایی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی غیر مجاز به کلیه مراکز عرضه و جمع آوری اقلام مذکور از سطح عرضه شهرستان با همکاری واحد بهداشت محیط
13- کشف و شناسایی واحد های غیر مجاز تولید اقلام مواد غذایی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی و معرفی بع مراجع ذی صلاح و پیگیری آن
14- معرفی واحد های متخلف تحت پوشش به مراجع قضایی و شورای حل اختلاف معاونت غذا و دارو و جلوگیری از تولید و عرضه محصولات با مجوز رسمی از دادگستری تا برطرف شدن نواقص و مشکلات موجود .
15- ضبط و توقیف کالاهای مشکوک به فساد و یا تقلبی – معدوم و یا تغییر کاربردی اقلام غیر قابل مصرف انسانی با اجازه رسمی از مراجع قضایی ذی صلاح و هماهنگی با معاونت غذا و دارو استان
16- استخراج نواقص مندرج در صورتجلسات و برنامه ریزی جهت پیگیری و رفع آنها در بازدیدهای بعدی(مطابق با فرم)
 
     صدور پروانه ها:
1- پاسخگویی به استعلام های سازمان های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و تعاون استان در رابطه با احداث واحدهای تولیدی در شهرستان تحت پوشش.
2- اعلام ضوابط و آئین نامه های جاری به کلیه متقاضیان احداث واحدهای تولیدی شهرستان.
3- اعلام ضوابط و آئین نامه های جاری در خصوص اخذ پروانه ها و کد بهداشتی به کلیه متقاضیان.
4- بررسی، تکمیل و ارسال کلیه مدارک متقاضیان به معاونت غذا و دارو جهت صدور پروانه های تأسیس، بهره برداری، ساخت و مسئول فنی واحدهای تولیدی مشمول اخذ پروانه های بهداشتی.
5- مکاتبه با اداره آموزش و صنوق رفاه دانشجویان جهت تکمیل مدارک مسئولین فنی واحدهای تولیدی.
6-اعلام به موقع به متقاضیان اخذ پروانه های چهارگانه جهت رفع نواقص موجود در مدارک ایشان.
7- پیگیری جهت تمدید به موقع کلیه پروانه های بهداشتی
     آموزش و اطلاع رسانی:
1- تهیه پوستر، پمفلت، کتابچه مقاله آموزشی، دیوارنویسی و هرگونه اطلاع رسانی همگانی با هماهنگی معاونت غذا و دارو استان
2-  برگزاری جلسات توجیهی آموزشی برای صنوف مختلف مواد غذایی آرایشی و بهداشتی شهرستان
3- برگزاری مسابقات علمی آموزشی در مناسبتهای مختلف (هفته سلامت، روز جهانی غذا و...) با هماهنگی معاونت غذا و دارو
4- شرکت در کارگاهها و کلاس های آموزشی، سمینارها و همایش هایی که از طرف معاونت غذا و دارو برگزار می گردد.
5- انجام نیاز سنجی آموزشی در صنوف مختلف به منظور اطلاع رسانی همگانی
6- انجام نیاز سنجی آموزشی برای مسئولین واحدهای تولیدی تحت پوشش و ارائه آن به معاونت غذا و دارو
7- ارائه سخنرانی های آموزشی در مراکز دسته جمعی نظیر مدارس و ...
 
      رسیدگی به شکایات:
1-      ثبت، پیگیری و پاسخ گویی به شکایات مردمی از محصولات کارخانجات تولیدی تحت پوشش.
2-      ثبت، پیگیری و انعکاس شکایات مردمی از محصولات کارخانجات تولیدی استان به معاونت غذا و دارو
3-      ثبت، پیگیری و انعکاس شکایات مردمی از محصولات کارخانجات در سطح کشور به معاونت غذا و دارو استان
4-      ثبت، پیگیری و پاسخگویی به شکایات واصل شده سایر دانشگاهها از محصولات کارخانجات تولیدی تحت پوشش و انعکاس آن به معاونت غذا و دارو استان
5-      رسیدگی به شکایات مسئولین فنی در خصوص عدم اجرای مقررات توسط کارفرما و انعکاس به معاونت غذا و دارو استان
6-      رسیدگی به شکایات کارفرمایان و مدیران واحدهای تولیدی تحت پوشش در خصوص عدم اجرای مقررات توسط مسئولین فنی و انعکاس به معاونت غذا و دارو
7-      پاسخگویی به استعلام های صورت پذیرفته از طرف اداره کار و امور اجتماعی در خصوص طرح دعوی بین مسئولین فنی و کارفرمایان واحدهای تولیدی تحت پوشش
 
    آمار و اطلاعات
1-      تهیه آمار دقیق تعداد بازدیدها ی انجام شده ،تعداد نمونه برداریها،مقدار نمونه توقیفی ، معدوم و یا تغییر کاربری شده و ارسال آنها به معاونت غذا و دارو استان به صورت فرم ماهیانه
2-      تیه آمار دقیق از تعداد پرونده ارسالی به معونت غذا و دارو استان جهت اصلاح و یا صدور پروانه های بهره برداری،ساخت ، مسئول فنی و یا کد بهداشتی و ارسال آنها به معاونت غذا و دارو استان به صورت فرم ماهیانه
3-      تهیه آمار مربوط به تعداد صدور گواهی بهداشت و میزان محصولات صادراتی و ارسال آن بصورت ماهیانه به معاونت غذا و دارو
4-      تهیه عملکرد سالیانه واحد غذا شهرستان و ارسال آن به معاونت غذا و دارو استان
تهیه آمار وجوه واریز شده به حساب معاونت غذا و دارو با تفکیک شماره حساب ها جهت صدور، اصلاح، تمدید پروانه های بهداشتی، کد بهداشتی و صدور گواهی بهداشت، هزینه آزمایش و ... و ارسال آن به معاونت غذا و دارو بصورت ماهیانه.
6- تهیه آمار دقیق از تعداد پرونده های ارجاع شده به مراجع رسیدگی ذیصلاح، تعداد شکایات واصل شده، تعداد واحدهای تعطیل شده و پلمپ شده با دستور مقام قضایی محترم، و... و ارسال به معاونت غذا و دارواستان(مطابق فرم شماره.........)
5-      تهیه آمار دقیق از تعداد کارگاهها و کلاس های آموزشی برگزار شده، برنامه های رادیویی، تلویزیونی ضبط شده و هرگونه فعالیت اطلاع رسانی نظیر تهیه پوستر، پمفلت، مقاله توسط واحد غذا مستقر در شبکه و ارسال آن بصورت 6 ماهه و سالیانه به معاونت غذا و دارو استان.
     
سایر موارد:
1-      شرکت در کمیته های شهرستانی نظیر کمیته شیر مدارس و یارانه خانوار، کمیته غنی سازی آرد و...
2-      شرکت فعال در گشتهای مشترک با بهداشت محیط ، سازمان بازرگانی، اداره اماکن و سایر اداره های ذیربط در شهرستان و همکاری لازم با آنها.
3-      تلاش در جهت ارتقاء جایگاه واحد نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در شبکه.
4-      تدوین برنامه عملیاتی سالیانه ارتقاء کیفیت ایمنی مواد غذایی، بهداشتی در سطح شهرستان و ارسال آن در پایان سال به معاونت غذا و دارو استان.
5-      شرکت فعال در اجرای طرح های ملی به منظور ارتقاء ایمنی مواد غذایی، بهداشتی.