مدیریت نظارت بر مواد غذایی

واحد آموزشی

آموزش کارشناسان نظارت بر مواد غذایی و دارویی

دوره ها و کارگاههای آموزشی برگزار شده در سال 90 جهت کارشناسان نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

-  آشنایی با HACCP&ISO22000 
- دوره آموزشی اورژانس
- دوره آموزشی امولسیون های غذا و امولسیفایر ها
- روشهای نگهداری مواد غذایی
- شیمی تجزیه تر
- آشنایی با کاربرد انواع پلیمر در صنایع غذایی
- اسپکتروسکوپی جذب اتمی
- اصول مقاله نویسی  

دوره ها و کارگاههای آموزشی برگزار شده در سال 89 جهت کارشناسان نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

- دوره آموزشی SPSS
- دوره آموزشی GMP عمومی
- دوره آمورشی ایمنی در آزمایشگاه

دوره ها و کارگاههای آموزشی برگزار شده در سال 88 جهت کارشناسان نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

- دوره آموزشی غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک 
- دوره آموزشی بسته بندی پلیمری
- کارگاه آموزشی روش های جستجوی مقالات
- دوره آموزشی استاندارد IFS 
- کارگاه آموزشی استاندارد 17025
- دوره آموزشی  MSDS مواد شیمیایی
- کارگاه آموزشی روش تحقیق
- دوره آموزشی کمکهای اولیه
- دوره آموزشی مفاهیم قرانی

آموزش مسئولین فنی نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

 
    ترجمه مقاله : مزیت‌های مربوط به سلامتی حاصل از مصرف باکتری‌های پروبیوتیک
    ترجمه : ماندانا نادری نیا- کارشناس میکروبیولوژی کنترل کیفیت صنایع لبنی اراک
 
      مقاله آلودگی مواد غذایی به مواد پرتوزا
      تهیه و تدوین مهندس محمدرضا آریانژاد- کارشناس نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
 
     مقاله  نگاهی به چند ترکیب غذایی مضر در مواد غذایی
    تهیه و تدوین مهندس محمدرضا آریانژاد- کارشناس نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی