وظایف و مسئولیت ها

وظایف و مسئولیتها:

 • نظارت و کارشناسی و صدور مجوز واردات مواد اولیه کارخانجات داروئی مستقر در شهرستان
 • نظارت و کارشناسی و صدور مجوز شرکت‌های توزیع کننده دارو در شهرستان
 • نظارت بر عملکرد، رسیدگی به شکایات و صدور پروانه‌های مربوط به داروخانه‌های خصوصی در سطح شهرستان
 • نظارت و پایش کمی و کیفی خدمات‌رسانی داروئی در بیمارستانها و برنامه‌ریزی بهبود کیفیت این خدمات در راستای طرح تحول نظام سلامت
 • ردیابی، پیگیری و پاسخگوئی به شهروندان در خصوص کمبودهای داروئی
 • برنامه‌ریزی، نظارت و توزیع داروهای مخدر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی
 • نظارت‌های کیفی و کمی و سیاستگذاری در خصوص خدمات داروئی بویژه تعاملات بخش‌های خصوصی یا دولتی در این خصوص در قالب برونسپاری
 • مشارکت در تدوین و بازنگری دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و ضوابط ذیربط با سازمان غذا و دارو
 • همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص کالاهای سلامت محور
 • همکاری با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بویژه در کمیته‌های درمان اعتیاد
 • اطلاع‌رسانی به شهروندان و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با شرح وظایف