شرح وظایف واحد

1- انجام بازرسی و نظارت بر واحدهای عطاری‌ و فروشگاه‌های گیاهان داروئی بر اساس برنامه اعلام شده واحد مبارزه با قاچاق همراه با نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین انجام این بازرسی در قالب گشت مشترک با اماکن نیروی انتظامی بر اساس برنامه اعلام شده از طرف اماکن

2- شرکت در تیم بازرسی مشترک اماکن نیروی انتظامی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان ورزش و جوانان و انجام بازرسی از باشگاه‌های ورزشی

3- شناسایی متخلفین و ارسال پرونده های تخلف این واحدها به مراجع قضایی

4- تهیه لیست واحدهای عطاری فاقد مجوز فعالیت و ارسال به اداره اماکن نیروی انتظامی و سازمان صنعت، معدن تجارت

5- همکاری نظارتی و کارشناسی با معاونت درمان در خصوص بازرسی از واحدهای عطاری و ارائه دهنده خدمات طب سنتی

6- تهیه و تنظیم فرم بازرسی از باشگاه های ورزشی و ارسال فرم به اعضای قطب

7- اصلاح فرم بازرسی از داروخانه ها و افزودن موارد مرتبط با بازرسی از فراورده های طبیعی و سنتی موجود در داروخانه

8- تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی کامل از باشگاه های ورزشی واحدهای عطاری و مراکر عرضه گیاهان دارویی

9- ارزیابی و پایش ادواری شرکت های توزیع فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

10- بازرسی از محل انبارهای معرفی شده از طرف اداره کل به منظور تاسیس شرکت توزیع فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل

11- ثبت و پیگیری درخواست های متقاضیان تاسیس کارگاههای تولید و بسته بندی فرآورده های طبیعی و سنتی

12- ارزیابی، پایش و نمونه برداری(PMQC) در سطح عرضه از فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل های تغذیه ای و انواع شیر خشک و فرآورده های ویژه متابولیک، غذاهای ویژه و غذای کودک در داروخانه ها براساس ضوابط اعلام شده از سوی اداره کل

13- ثبت نام بیماران متابولیک در سامانه تامین شیرخشک های متابولیک و رژیمی و آموزش به جمعیت ذینفع تحت پوشش معاونت غذا ودارو