شرح وظایف

شرح وظایف:

  • مدیریت و برنامه ریزی جهت پیاده سازی وظایف ابلاغی وزارت متبوع منطقه تحت پوشش
  • نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی در سطح تولید، توزیع و عرضه
  • پیشگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی
  • نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی مصرفی در موسسات پزشکی، مراکز درمانی و درمانگاهی
  • نظارت های حوزه تولید تجهیزات پزشکی در سطح عرضه (PMQC) ، مشکلات کیفی و حوادث ناگوار (MDR)