پنجمین جلسه ستاد توزیع داروی استان

پنجمین جلسه ستاد توزیع داروی استان

پنجمین جلسه ستاد توزیع داروی استان

پنجمین جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت دارویی مراکز تابعه، شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید درخصوص تهیه دارو وجذب سهمیه های استانی با حضور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک، سرپرست مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی خمین، نماینده انجمن داروسازان استان و مدیران شرکت های توزیع دارو در سالن اجتماعات معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار شد.

 

آدرس کوتاه :