جلسه هم اندیشی معاونین غذا و دارو و کارشناسان تجهیزات پزشکی در دانشگاه البرز

جلسه هم اندیشی معاونین غذا و دارو و کارشناسان تجهیزات پزشکی در دانشگاه البرز

جلسه هم اندیشی معاونین غذا و دارو و کارشناسان تجهیزات پزشکی در دانشگاه البرز

در این جلسه جمعی از معاونین غذا و دارو و کارشناسان تجهیزات پزشکی در منطقه 6 آمایش کشوری در دانشگاه البرز به بررسی مشکلات و ارائه راهکارهایی در خصوص تامین دارو و تجهیزات پزشکی پرداختند.

آدرس کوتاه :