جلسه امور داروخانه ها

جلسه امور داروخانه ها

جلسه امور داروخانه ها

جلسه امور داروخانه ها با حضور مؤسسین محترم داروخانه های خصوصی شهرستان خمین در تاریخ ۹۷/۱۰/۲ در مدیریت غذا و دارو برگزار شد. در این جلسه مشکلات موجود در زمینه تامین برخی اقلام دارویی، سهمیه بودن تعدادی از داروها، مشکلات داروخانه ها با شرکت های توزیع دارویی  و همچنین مطالبات داروخانه ها از بیمه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آدرس کوتاه :