بسیج ملی کنترل فشار خون بالا

بسیج ملی کنترل فشار خون بالا

بسیج ملی کنترل فشار خون بالا

فشار خون: بدانیم و اقدام کنیم

بسیج ملی کنترل فشار خون بالا با هدف غربالگری فشار خون در گروه هدف زنان باردار، بیماران کلیوی و تمام افراد بالای 30 سال در کلیه مراکز و پایگاه های بهداشتی ثابت و سیار شهری، روستایی و کانون های سلامت محله از 17 خرداد الی 15 تیر برگزار می گردد.

داروخانه شبانه روزی دکتر محمدی واقع در میدان مدرس  و داروخانه دکتر عرب واقع در خیابان بسیج به عنوان مراکز ثابت شهری در این زمینه به فعالیت می پردازند.

آدرس کوتاه :