نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

"با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم"

"با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم"

به گزارش سازمان پزشکی قانونی، یکی از شایع ترین علل مرگ و میر در کشور ما مسمومیت دارویی می باشد.لذا به جهت آگاهی بخشی در این امر مهم، هفته اول آبان ماه به عنوان هفته "پیشگیری از مسمومیت ها" نامگذاری می گردد.

98/8/1: روز پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی داروها ‏

98/8/2: روز پیشگیری از مسمومیت ها در کودکان

98/8/3: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسید کربن ‏

98/8/4: روز پیشگیری از مسمومیت با مواد غذایی، قارچ ها و گیاهان سمی‏

98/8/5: روز پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی، مواد شیمیایی (شامل:‏ اسید، قلیا و شوینده های خانگی، فرآورده های نفتی، فلزات سنگین مانند سرب، جیوه و باتری مینیاتوری) ‏

98/8/6: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی جانوران سمی

98/8/7: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و محرک و الکل ‏

شعار هفته پیشگیری از مسمومیت ها در سال جاری "با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم" می باشد.