نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کنفرانس علمی یک روزه

کنفرانس علمی یک روزه

کنفرانس علمی یک روزه

کنفرانس علمی یک روزه با عنوان «مصرف منطقی داروهای گیاهی» به همت مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی خمین همراه با امتیاز بازآموزی برای گروه هدف داروسازان و پزشکان عمومی برگزار می گردد. متقاضیان می توانند از طریق سامانه آموزش مداوم جهت ثبت نام اقدام نمایند.