سومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران

سومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران

سومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران

سومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران

تاریخ شروع ثبت نام در همایش 31 فروردین 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 31 فروردین 1396
آخرین مهلت ثبت نام 31 خرداد 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 31 خرداد 1397
تاریخ برگزاری 15 تیر 97
برگزارکننده مرکز همایش ها
اعلام نتایج داوری 31 خرداد 1397
برگزارکننده

 

آدرس کوتاه :