نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در زمان بروز مسمومیت چه کنیم؟

در زمان بروز مسمومیت چه کنیم؟

در زمان بروز مسمومیت چه کنیم؟

اقدامات اولیه در بروز مسمومیت ها

1- مسمومیت استنشاقی:

 • سریعا مصدوم را به هوای آزاد منتقل کنید و تا حد امکان از تنفس دود و بخارات آلوده خودداری کنید.
 • از تمیز و خالی بودن دهان و راه های تنفسی مصدوم اطمینان حاصل کنید.
 • چنانچه در فضای بسته یا در منزل هستید درها و پنجره ها را باز کرده تا تهویه هوا بهتر انجام گیرد.

2- مسمومیت پوستی:

 • لباس های آلوده را سریعا خارج کنید.
 • اگر باقیمانده سم به صورت پودر خشک وجود دارد، آن را با دستمال خشک پاک کنید.
 • برای حداقل 15 دقیقه پوست را با آب معمولی شست و شو دهید.
 • از هیچ دارو یا پمادی بدون نظر پزشک در محل تماس با سم استفاده ننمایید.

3- مسمومیت چشمی:

 • اگرمصدوم دارای لنز است آن را خارج کنید و به بیمار توصیه کنید از مالش چشم ها خودداری کند.
 • چشم آلوده شده را به مدت حداقل 15 دقیقه با آب شست و شو دهید و مصدوم را به پلک زدن تشویق کنید.
 • از ورود آب آلوده به چشم غیر درگیر خودداری کنید.

4- مسمومیت خوراکی:

 • جهت از بین رفتن بقایای سم دهان را کاملا با آب بشویید.
 • در صورتی که مصدوم هوشیار است و ماده سمی جامد (قرص) نیست به مصدوم آب بدهید.
 • در مواردی که مصدوم هوشیار نبوده، سن زیر 6 ماه دارد و یا مسمومیت با مواد خورنده همچون اسید یا مشتقات نفتی صورت گرفته است القای استفراغ ممنوع است.
 • چنانچه بیمار استفراغ کرده است او را به سمت چپش بخوابانید تا مواد استفراغ وارد راه های هوایی نشوند.