مدیریت نظارت بر مواد غذایی

  واحد آموزشی

  آموزش کارشناسان نظارت بر مواد غذایی و دارویی

  دوره ها و کارگاههای آموزشی برگزار شده در سال 90 جهت کارشناسان نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

  -  آشنایی با HACCP&ISO22000 
  - دوره آموزشی اورژانس
  - دوره آموزشی امولسیون های غذا و امولسیفایر ها
  - روشهای نگهداری مواد غذایی
  - شیمی تجزیه تر
  - آشنایی با کاربرد انواع پلیمر در صنایع غذایی
  - اسپکتروسکوپی جذب اتمی
  - اصول مقاله نویسی  

  دوره ها و کارگاههای آموزشی برگزار شده در سال 89 جهت کارشناسان نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

  - دوره آموزشی SPSS
  - دوره آموزشی GMP عمومی
  - دوره آمورشی ایمنی در آزمایشگاه

  دوره ها و کارگاههای آموزشی برگزار شده در سال 88 جهت کارشناسان نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

  - دوره آموزشی غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک 
  - دوره آموزشی بسته بندی پلیمری
  - کارگاه آموزشی روش های جستجوی مقالات
  - دوره آموزشی استاندارد IFS 
  - کارگاه آموزشی استاندارد 17025
  - دوره آموزشی  MSDS مواد شیمیایی
  - کارگاه آموزشی روش تحقیق
  - دوره آموزشی کمکهای اولیه
  - دوره آموزشی مفاهیم قرانی

  آموزش مسئولین فنی نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

   
      ترجمه مقاله : مزیت‌های مربوط به سلامتی حاصل از مصرف باکتری‌های پروبیوتیک
      ترجمه : ماندانا نادری نیا- کارشناس میکروبیولوژی کنترل کیفیت صنایع لبنی اراک
   
        مقاله آلودگی مواد غذایی به مواد پرتوزا
        تهیه و تدوین مهندس محمدرضا آریانژاد- کارشناس نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
   
       مقاله  نگاهی به چند ترکیب غذایی مضر در مواد غذایی
      تهیه و تدوین مهندس محمدرضا آریانژاد- کارشناس نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی